NYERJ C20 MINI szérumot!

NYERJ C20 MINI szérumot!

2018-09-10

Töltsd ki kérdőívünket és nyerj egy szérumot!

TÖLTSD KI KÉRDŐÍVÜNKET ÉS NYERJ NATICS C20 MINIT!

A Natics® termékfejlesztői folyamatosan azon dolgoznak, hogy a számotokra leginkább megfelelő, legnagyobb hatóanyag tartalmú arcápolási termékeket állítsák elő. Gyakran kértek tőlünk tanácsokat termékválasztással, milliónyi kérdésetekre válaszoltunk már. Most azonban mi kérdezünk! 

Összeállítottunk egy kérdőívet, hogy még többet megtudjunk arcápolási szokásaitokról, vásárlással kapcsolatos igényeitekről, preferenciáitokról. Kérjük, töltsétek ki és segítsétek, hogy tovább fejlődve még több fantasztikus termékkel örvendeztethessünk meg benneteket. 

A válaszadók között szeptember 23-án 20 órakor kisorsolunk 3 db C-20 MINI szérumot! 

https://goo.gl/forms/HeLDDTUGm8Sb27eo2

NATICS® - A szépséged a küldetésünk 

Az adatbiztonsági előírások (GDPR) a Natics weboldalán elérhetőek itt: https://natics.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html

A NYEREMÉNY díja 3 db Natics C20 MINI C-vitamin szérum.

 

________________________________________________

 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

“NATICS - C20 MINI” promóciós nyereményjáték.

 A Scin Cosmetics Kft. (1121 Budapest, Rácz Aladár u. 154/B, cégjegyzékszám: 01 09 860673., adószám: 13742371-2-43, promóciós nyereményjátékot szervez NATICS NATURAL CARE natúr kozmetikai márkának ismertetéséhez.

1. A Promóciós nyereményjáték 2018.09.09-2018.09.23 20:00 óráig tart. A promócióban felhasznált kép illusztráció.

2. Részvételi feltételek

2.1) A promócióban kizárólag bejelentett, nem cselekvőképtelen, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, a 8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső magyar állampolgár, természetes személy (a továbbiakban JÁTÉKOS) vehet részt, aki a 2.2) pontban meghatározott kérdőívet hiánytalanul kitölti.

2.2) A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi linken való kérdőív kitöltése szükséges: https://goo.gl/forms/HeLDDTUGm8Sb27eo2

3. Az Általános Szerződési Feltételeket a SZERVEZŐ weboldalán tekinthetik meg a következő link alatt: https://natics.hu/terms_and_conditions.html

4. Nyeremények

A JÁTÉKOSOK közül HÁROM NYERTES ajándéksorsolás keretében kerül kiválasztásra. Mindhárom nyertes egy-egy C20 MINI C-vitamin szérumot nyer.

5. A sorsolás nyilvánosan a SZERVEZŐ székhelyén 2018.09.23-én 20:00 órakor történik. A sorsolás keretében a pályázók között az első díjra HÁROM JÁTÉKOS kerül kisorsolásra egymás után. Ezt követően három pótnyertes kerül sorsolásra. A NYERTESEKET a SZERVEZŐ a sorsolást követően írásban értesíti. Amennyiben a NYERTES 72 órán belül nem reagál, a pótnyerteseket értesíti. A NYERTESEK a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre. Abban az esetben, amennyiben az első nyertes nem felel meg a részvételi feltételekben leírtaknak, a pótknyertes kerül értesítésre.

6. Közzététel

A Szervező a sorsolás eredményét, a nyertes nevét a sorsolást követően 24 órán belül belül a  www.facebook.com/natics.hu weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes JÁTÉKOS e-mai címének töredéke jelenik meg. A nyereményről szóló tájlkoztatást az adatlapra beküldött e-mail címre küldi ki a SZERVEZŐ.

 7. Nyeremények kiküldése a GlS futárszolgálattal történik, ehez a nyertes adatait szükséges a SZERVEZŐ rézsére megadnia. A SZERVEZŐ ezeket az adatokat a https://natics.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html limkn talalható adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

8 Egyéb rendelkezések

8.1. A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a Játékost terhelik.

8.2 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. A SZERVEZŐ jogosult a nyeremény átadásáig a Játékból kizárni annak a Játékosnak valamennyi pályázatát, akik tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni, valamint a Játék céljával össze nem egyeztethető módon vesz részt a nyereményjátékban.

8.3 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselő jogosult.

8.4 A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Scin Cosmetis Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8.5 A Pályázatok hiányosságáért /hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves, vagy nem valós adatfeltüntetés stb a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

 

9. Adatkezelés

Azáltal, hogy a Játékos a Pályázatát a jelen játékszabályzatban meghatározott módon kitölti:

- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nevét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

- Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja.

- Tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 9. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

10. A Játék ideje alatt a részletes játékszabályzatról tájékoztatás olvasható a www.natics.hu, és a www.facebook.com/natics.hu internetes oldalakon, valamint tájékoztatás kérhető a +36 20 777 1177-es telefonszámon.

11. Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

12. A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

 

Scin Cosmetics Kft.

2018.09.09