INNOVÁCIÓ ÉS MINŐSÉG

INNOVÁCIÓ ÉS MINŐSÉG

2017-07-07

NYERJ NATICS BIOKOZMETIKUMOKKAL

 

NYERJ NATICS AJÁNDÉKCSOMAGOT ÉS TOYOTA C-HR CROSS TEREPJÁRÓT HÉTVÉGI HASZNÁLATRA!

A NATICS innovatív és kivételes minőségű biokozmetikumokat készít, hogy arcbőröd ragyogó és szép lehessen! Termékeinket folyamatosan fejlesztjük igényeiteknek megfelelően, hogy bőrödnek a legjobbat adhassuk! A NATICS megjelenése óta egyedi pozíciót vívott ki a natúr kozmetikumok terén, amelyet szereténk Nektek is megköszönni INNOVÁCIÓ ÉS MINŐSÉG promóciónkkal.

VÁSÁROLJ NATICS ARCÁPOLÓ SZÉRUMOT, KRÉMET vagy MASZKOT 2017.07.07 ÉS 2017.07.17 12:00 óra KÖZÖTT ÉS RÉSZT VESZEL AJÁNDÉKSORSOLÁSUNKON! A kapcsolódó termékeket ezen az oldalon is, a részvételi és játékszabályzat alatt megtalálod.

A NYEREMÉNY ELSŐ DÍJA egy NATICS HYDRA-N AJÁNDÉKCSOMAG és egy TOYOTA C-HR CROSS TEREPJÁRÓ EGY HÉTVÉGI HASZNÁLATRA (2017.07.21-2017.07.24).

A MÁSODIK és HARMADIK díj 1-1 HYDRA-N ajándékcsomag.

NYERJ VELÜNK, NYERJ A NATICS KOZMETIKUMOKKAL!

 

 

_________________________________________________

 

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

“NATICS - INNOVÁCIÓ ÉS MINŐSÉG” promóciós nyereményjáték.

 

A Scin Cosmetics Kft. (1121 Budapest, Rácz Aladár u. 154/B, cégjegyzékszám: 01 09 860673., adószám: 13742371-2-43, promóciós nyereményjátékot szervez NATICS NATURAL CARE natúr kozmetikai márkának ismertetéséhez.

 

1. A Promóciós nyereményjáték 2017.07.07-2017.07.17 12:00 óráig tart. A promócióban felhasznált kép illusztráció.

 

2. Részvételi feltételek

2.1) A promócióban kizárólag bejelentett, nem cselekvőképtelen, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, a 8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső magyar állampolgár, természetes személy (a továbbiakban JÁTÉKOS) vehet részt, aki a 2.2) pontban meghatározott natúr kozmetikai termékek közül vásárol a www.natics.hu webáruházban a promócióban meghirdetett időtartamban. 

 

2.2) A nyereményjátékban résztvevő termékek

HYDRA-N HIALURON SZÉRUM, HYDRA-N YEUX HIALURON ESZENCIA, HYDRA-N MASQUE HIALURON ARCMASZK, ADVANCED SOFT, ADVANCED RICH, FLUIDE LÉGÉRE SOFT, FLUIDE LÉGÉRE RICH, INCA RÉGÉNÉRANT SOFT, INCA RÉGÉNÉRANT RICH

 

3. A vásárláshoz a www.natics.hu weboldalon regisztráció szükséges. Az Általános Szerződési Feltételeket a SZERVEZŐ weboldalán tekinthetik meg a következő link alatt: https://natics.hu/terms_and_conditions.html

 

4. Nyeremények

A JÁTÉKOSOK közül HÁROM NYERTES ajándéksorsolás keretében kerül kiválasztásra. Az első díj egy NATICS NATURAL CARE HYDRA-N AJÁNDÉKCSOMAG (HYDRA-N HIALURON SZÉRUM, HYDRA-N YEUX HIALURON ESZENCIA, HYDRA-N MASQUE HIALURON ARCMASZK) és egy TOYOTA C-HR személygépjármű egy hétvégi, ingyenes használata. A második és harmadik díj egy-egy NATICS NATURAL CARE HYDRA-N AJÁNDÉKCSOMAG.

 

Az első díjban szereplő TOYOTA C-HR személygépjárművet 2017.07.21 15:00 óra és 2017.07.24 15:00 óra között használhatja a nyertes az Európai Közösség területén (EU). A gépjármű ávételéhez kötelezően szükségesek a nyertes azonosítására szóló hivatalos, érvényben lévő okmányok. A gépjárművet érvényes dokumentumokkal adja át a SZERVEZŐ a NYERTES részére. 

 

A gépkocsit a SCIN COSMETICS Kft., működőképes, hibátlan, tiszta állapotban és az alábbi tartozékokkal - üzemkész pótkerék, emelő, szerszámok, kötelező KRESZ tartozékok - adja át. A NYERTES az autót a megadott időhatáron belül kilométer korlátozás nélkül használhatja az Európai Unió (EU) területén. Az üzemanyagköltséget, és parkolási költségeket maga viseli. A gépjármű érvényes országos autópálya-matricával rendelkezik. A JÁTÉKOS vállalja, hogy a tesztelés ideje alatt a gépkocsi használata során, illetve azzal kapcsolatban keletkező esetleges károkért és szabálytalanságokért a felelősséget vállalja, és ha szükséges, a biztosító által előírt módon eljár. A gépjármű rendelkezik kötelező és CASCO biztosítással. Abban az esetben, amennyiben a kölcsönadott gépjármű megsérül és Átadó kára másként (pl. harmadik személy kötelező felelősség-biztosítása alapján) nem térül meg teljes mértékben, Átvevő köteles megtéríteni Átadó másként meg nem térült kárát, mely 500.000,- Ft kárösszeg alatt 50.000,- Ft, 500.000,- Ft feletti káresemény felett pedig 10%. Szélvédőkár esetén a kárösszeg 20%-át kell megtéríteni. A JÁTÉKOS az autót tiszta állapotban adja vissza.

 

5. A sorsolás nyilvánosan a SZERVEZŐ székhelyén 2017.07.17-én 13:00 órakor történik. A sorsolás keretében a pályázók között az első díjra KÉT JÁTÉKOS kerül kisorsolásra egymás után. A második és harmadik díjra ugyancsak 2-2 JÁTÉKOS kerül kisorsolásra. A NYERTESEKET a SZERVEZŐ a sorsolást követően telefonosan, illetve írásban értesíti. Amennyiben a NYERTES 48 órán belül nem reagál, a második nyertest értesíti. A NYERTESEK a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre. Abban az esetben, amennyiben az első nyertes nem felel meg a részvételi feltételekben leírtaknak, a tartaléknyertes kerül értesítésre.

 

6. Közzététel

A Szervező a sorsolás eredményét, a nyertes nevét a sorsolást követően 24 órán belül belül a www.natics.hu és a www.facebook.com/natics.hu weboldalakon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes JÁTÉKOS neve jelenik meg.

 

7. Nyeremények átadása

A nyeremények 2017.07.21-én 15 órakor a TOYOTA REÁLSZISZTÉMA TELEPEN, (1112 Budapest, Budaörsi út 185-195.) kerülnek átadásra fotózás keretében. A nyertes a játékban való részvételével együtt hozzájárul, hogy a Scin Cosmetics Kft. a nyereményjáték átadása keretében készült képeket a www.natics.hu, illetve a www.facebook.com/natics.hu weboldalakon megjelentesse.

 

8 Egyéb rendelkezések

8.1. A nyeremények pénzre át nem válthatóak. A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. nyertes utazása a gépjármű átvételhez) a Játékost terhelik.

8.2 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. A SZERVEZŐ jogosult a nyeremény átadásáig a Játékból kizárni annak a Játékosnak valamennyi pályázatát, akik tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni, valamint a Játék céljával össze nem egyeztethető módon vesz részt a nyereményjátékban.

8.3 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselő jogosult.

8.4 A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Scin Cosmetis Kft. és a TOYOTA CENTRAL EUROPE Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8.5 A Pályázatok hiányosságáért /hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves, vagy nem valós adatfeltüntetés stb a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

8.6 A SZERVEZŐ jogosult a NYEREMÉNYEK között szereplő TOYOTA C-HR gépjárművet annak akadályozása esetén egy másik gépjárművel helyettesíteni, amennyiben a gépjármű az adott használati időpontban műszakilag hibátlanul nem áll rendelkezésre.

 

9. Adatkezelés

Azáltal, hogy a Játékos a Pályázatát a jelen játékszabályzatban meghatározott módon kitölti:

- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nevét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

- Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja.

- Tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 9. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

 

10. A Játék ideje alatt a részletes játékszabályzatról tájékoztatás olvasható a www.natics.hu, és a www.facebook.com/natics.hu internetes oldalakon, valamint tájékoztatás kérhető a +36 20 777 1177-es telefonszámon.

 

11. Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

 

12. A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

 

Scin Cosmetics Kft.

 2017.07.07.